Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων κατά τη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος προκειμένου να επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στον Άγιο Γεώργιο όλες τις Κυριακές και τις αργίες του έτους:

«Το Δ. Σ. του Δήμου Λεβαδέων επικροτεί την με αριθμό 16/25.9.20 γνωμοδοτική απόφαση του Συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Αγίου Γεωργίου για την προαιρετική λειτουργία των μικρών εμπορικών καταστημάτων, παντοπωλείων, ψιλικών ειδών και τα λοιπά του Αγίου Γεωργίου όλες τις Κυριακές του έτους και τις αργίες, με σκοπό την κάλυψη των βασικών αναγκών των κατοίκων του χωριού, μονίμων και περιστασιακά διαμενόντων το Σαββατοκύριακο σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων του χωριού. Για το λόγο αυτό ζητούμε τη θετική γνώμη και συμπαράσταση όλων των τοπικών και συλλογικών φορέων και τη λήψη σχετικής απόφασης από την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κυρία Φανή Παπαθωμά, με την οποία θα επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων, όλες τις Κυριακές του έτους και τις αργίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.» 

Follow us: