Ο Εμπορικός Σύλλογος  Θηβών  σε  συνεργασία με το Κ.Α.ΕΛ.Ε. θα διοργανώσουν  πρόγραμμα Επιμόρφωσης  Εργαζομένων – Εργοδοτών  σε θέματα Υγιεινής  και Ασφάλειας  τροφίμων ( ΕΦΕΤ).

Δικαίωμα και υποχρέωση συμμετοχής στα σεμινάρια έχει το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. 

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07. 

Δηλώσεις  συμμετοχής  και πληροφορίες καθημερινά  στα γραφεία  του Συλλόγου  Κάδμου 28 &Οιδίποδος  τηλ & fax  2262027081 , emai:esthiva@yahoo.gr

 

                              ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Follow us: