Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει τους πωλητές που συμμετέχουν στην Λαϊκή Αγορά της Θήβας στην οδό Περγάμου (Λαϊκή Αγορά Σαββάτου 17/10/2020) ότι σύμφωνα με την Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/Απόφαση (ΦEK 4484 Β΄/11-10-2020) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» επιτρέπεται η συμμετοχή του συνόλου των πωλητών της λαϊκής με τους παρακάτω όρους λειτουργίας:

 Για τους επαγγελματίες πωλητές: 

  • Μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του μήκους των πάγκων στα έξι (6) μέτρα

Για τους παραγωγούς πωλητές:

  • Μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του μήκους των πάγκων στα τρία (3) μέτρα

Για τους ιχθυοπώλες:

  • Μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του μήκους των πάγκων στα πέντε (5) μέτρα

Για όλους ανεξαιρέτως  τους συμμετέχοντες πωλητές ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Τήρηση τριών (3) μέτρων απόστασης μεταξύ των πάγκων των πωλητών 
  • Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Follow us: