Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού, 29  ιδιωτικές επενδύσεις, συνολικού προϋπολογισμού 4.980.947,71 € (1.990.053,09 € Δημόσια Δαπάνη), χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης από την Αναπτυξιακή Φωκική ΑΕ – ΑΑΕ ΟΤΑ.  

 Τα νέα έργα αφορούν επενδύσεις στον τουρισμό (ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων εστίασης, καταλυμάτων, παραδοσιακού καφενείου, κ.α.), τη βιοτεχνία και χειροτεχνία, τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (μονάδα επεξεργασίας ελιάς, ίδρυση πτηνοσφαγείου, κ.α.)

 Επιπλέον, εντάσσονται 11  νέα έργα,  συνολικού προϋπολογισμού  2.975.798,73 €, (1.317.192,45 € Δημόσια Δαπάνη), στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Α.Σ.Ε.) «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων(CLLD / LEADER)», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

 Πρόκειται για προτάσεις που αφορούν επενδύσεις στη βιοτεχνία και χειροτεχνία, τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και τον τουρισμό.

 «Μέσω των LEADER, επενδύσεις στην περιοχή της Οίτης, του Παρνασσού και όλης της Φωκίδας, έρχονται να προσθέσουν τόσο την τοπική ανάπτυξη, όσο και στην παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών στον τομέα του Αγροτουρισμού και της Γαστρονομίας. Δημιουργικοί Στερεοελλαδίτες βλέπουν τις προτάσεις τους να παίρνουν «σάρκα και οστά»,  δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Follow us: