Μέσω LEADER

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού, είκοσι δύο έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού 5.226.869,16 € (2.486.611,26 € Δημόσια Δαπάνη), χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης από την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ.  

Πρόκειται για προτάσεις που αφορούν επενδύσεις στον Τουρισμό, την Οικοτεχνία, τη Βιοτεχνία καθώς και τη Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων.

Επιπλέον, εντάσσονται έξι νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 236.502,34 €, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος του Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Α.Σ.Ε.) «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020». 

Αναλυτικά, τα έργα που χρηματοδοτούνται είναι τα ακόλουθα: 

        Κατασκευή νέου δαπέδου στο Κλειστό Γυμναστήριο Γραβιάς (Δήμος Δελφών) 

       Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Επταλόφου (Δήμος Δελφών) 

       Αναβάθμιση εγκαταστάσεων παιδικής χαράς Μαριολάτας (Δήμος Δελφών) 

       Προμήθεια περιπτέρων πληροφοριών στο Δήμο Λαμιέων 

       Σήμανση μνημείων και αξιοθέατων της Δ.Ε. Γραβιάς – Παρνασσού (Δήμος Δελφών) 

       Αγροτουριστικό Φεστιβάλ Τσίπουρου στη Τ.Κ. Μπράλου (Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας) 

  «Νέες χρηματοδοτήσεις, μέσω των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως LEADER, έρχονται να δώσουν «σάρκα και οστά» στις προτάσεις των τοπικών μας κοινωνιών. Προτάσεις που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, των αθλητικών εγκαταστάσεων και στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Παράλληλα, ενισχύουμε και την ιδιωτική πρωτοβουλία, με είκοσι δύο χρηματοδοτήσεις, για νέες επενδύσεις στον Αγροτουρισμό, τη Βιοτεχνία και την Οικοτεχνία. Συνεχίζουμε, με στόχο την ισχυροποίηση κάθε τομέα της Περιφέρειάς μας.»   δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. 

Follow us: