Μετά το ναι του περιφερειακού συμβούλου της παράταξης της, Τάσου Βελισσάριου, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στη “Μεγάλη Λούτσα” του Ελικώνα η επικεφαλής Κατερίνα Μπατζελή, διαχωρίζει τη θέση της πλειοψηφίας της παράταξης και σε ανακοίνωση της αναφέρει:

«Ως επικεφαλής της  παράταξης δηλώνω με την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών,  ότι δεν συμφωνούμε  με τη γνωμοδότηση επί της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 26,4 MW στη θέση «Μεγάλη Λούτσα», και τα συνοδά έργα αυτού στις Δημοτικές Ενότητες Λεβαδέων, Κυριακίου και Κορώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, όπως αυτή συζητήθηκε στην 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος .

Μάλιστα όταν και με ψήφισμα του ίδιου του Περιφερειακού μας Συμβουλίου, το οποίο και στηρίξαμε, έχουμε ζητήσει οι αιτιολογημένες  αποφάσεις της αυτοδιοίκησης , να έχουν αποφασιστικό ρόλο στις πολιτικές εγκατάστασης  των ΑΠΕ και δη των ανεμογεννητριών. 

Οι εισηγήσεις   και οι αποφάσεις στα θέματα της Επιτροπής  Περιβάλλοντος πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να υπάρχει η αιτιολογημένη γνώμη των Δήμων και των ειδικών φορέων ,ενώ η γνώμη τους να μην «μνημονεύεται κατά περίπτωση» και ανά  Περιφερειακή Ενότητα, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Η Περιφέρεια οφείλει να έχει ενιαία πολιτική και όχι επιλεκτική…  

Οι θέσεις  μας  αυτές είναι σαφείς και αντιπροσωπεύουν  τις αξίες και τον αυτοδιοικητικό μας  ρόλο που έχουμε  κληθεί να υλοποιήσουμε με την στήριξη της  ίδια της κοινωνίας .

Έχουμε αποδείξει ως παράταξη, ότι είμαστε εποικοδομητικοί ,αποτελεσματικοί  και ουσιαστικοί  στις πολιτικές μας προτάσεις και στην παρακολούθηση του έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας . 

Και έτσι θα συνεχίσουμε…

Follow us: