Ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός  του οδικού δικτύου της Βοιωτίας συμπεριλαμβανομένων και πέντε κόμβων , εντός αυτού.

   Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα στα τμήματα του άξονα Θήβας-Λιβαδειάς , εντός της πόλης της Αλιάρτου. Έργο προϋπολογισμού 3.500.000€ .

«Ένα έργο πνοής,  εντασσόμενο στην Γενική Ανακατασκευή του οδικού μας δικτύου, είναι η κατασκευή ασφαλτοτάπητα εντός της πόλης της Αλιάρτου, σε μήκος 2 χλμ. , ως συνέχεια του άξονα Θήβας- Λιβαδειάς.

  Ένα αίτημα του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων που ξεκίνησε σήμερα και αποτελεί έργο πνοής για την πόλη της Αλιάρτου.

  Μικρά και μεγάλα έργα κομβικής σημασίας πραγματοποιούνται σε όλη τη Βοιωτία,  με σκοπό να μετατρέψουμε το Νομό σε ασφαλή τόπο διέλευσης και ασφαλή προορισμό.

  Το συγκεκριμένο έργο στον εν λόγω άξονα της πόλης της Αλιάρτου, αποτελεί συνοδό έργο της κατασκευής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου , το οποίο δημοπρατείται μέσα στον Οκτώβρη.

  Συνεχίζουμε με γρήγορους ρυθμούς , με έργα και όχι με λόγια, αλλάζοντας τη Βοιωτία», τόνισε στις δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης της Π. Ε. Βοιωτίας , Φανή Παπαθωμά.

Follow us: