Ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας εκτιμώντας την πολύχρονη ανιδιοτελή προσφορά και την αποδεδειγμένη εμπειρία του κ. Γεωργίου Π. Γουργιώτη σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και πολεοδομικής νομοθεσίας αποφάσισε να του αναθέσει καθήκοντα άμισθου ειδικού συμβούλου για την επικουρία του σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού και πολεοδομικών εφαρμογών.

Η προηγούμενη θητεία του κ. Γ. Γουργιώτη ως Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Λεβαδέων, οι αποτελεσματικές του παρεμβάσεις που είχαν ως αποτέλεσμα την επίλυση σημαντικών πολεοδομικών θεμάτων προς όφελος του Δήμου και η πολύτιμη εμπειρία του αποτελεί εχέγγυο για την υλοποίηση των πολεοδομικών σχεδίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.

Follow us: