Στις 5.967 ανήλθε ο αριθμός των αιτήσεων μαθητών και μαθητριών για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2020-21, σημειώνοντας αύξηση κατά 36,5% σε ετήσια βάση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 20 Σεπτεμβρίου.

Το φετινό σχολικό έτος οι ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ προσφέρουν προγράμματα σπουδών σε 32 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και αμειβόμενη πρακτική άσκηση (21,78 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη). 

 

Οι 15 ειδικότητες που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων ήταν οι εξής:

 

Ειδικότητα Αιτήσεις Ποσοστό
1 Κομμωτικής Τέχνης 879 14,7%
2 Μαγειρικής Τέχνης 641 10,7%
3 Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου 564 9,5%
4 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 450 7,5%
5 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 382 6,4%
6 Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής 357 6,0%
7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 331 5,5%
8 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 308 5,2%
9 Βοηθών Φαρμακείου 281 4,7%
10 Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 264 4,4%
11 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 211 3,5%
12 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 209 3,5%
13 Αισθητικής Τέχνης 208 3.5%
14 Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων 161 2,7%
15 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 157 2,6%
Σύνολο 5.403 90,5%

 

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ:

 

  • Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση.
  • Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.
  • Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.
  • Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα.
  • Δικαιούνται μέχρι 30 ημέρες σπουδαστική άδεια με αποδοχές.
  • Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.
  • Έχουν πρόσβαση σε επίδομα στέγασης και σίτισης, εφόσον είναι δικαιούχοι. 

Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που βασίζεται στο διαχρονικά επιτυχημένο μοντέλο της Γερμανίας και συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση (on-the-job-training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το 57% του συνόλου των αποφοίτων βρίσκουν εργασία στο αντικείμενό τους σε χρονικό διάστημα έως και 12 μήνες. Σε πολλές περιπτώσεις οι απόφοιτοι παραμένουν στις επιχειρήσεις στις οποίες ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, ενώ, όσοι βρίσκουν εργασία, συνεχίζουν να απασχολούνται στο ίδιο αντικείμενο τα επόμενα χρόνια σε ποσοστό που κυμαίνεται από 65% έως 70%. 

Follow us: