Με την παρούσα ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς ενημερώνει τους συναδέλφους εμπόρους ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΤΕ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΕΙΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΦΕΚ Β’3131/28.07.2020).Σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων επιβάλλεται πρόστιμο.

Κατά τα λοιπά σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των εμπορικών επιχειρήσεων, ισχύουν οι προβλεπόμενοι στην Υπουργική Απόφαση 47421/25.07.2020 περιορισμοί και κανόνες τήρησης αποστάσεων.     

Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς

Follow us: