Καλούνται  όλα     τα  μέλη   του Συλλόγου    να λάβουν   μέρος    στις  αρχαιρεσίες   που θα  γίνουν   ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ   την 24ην Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη  και  ώρα  12:00 έως 7:00μ.μ.   στα  γραφεία του Συλλόγου  για εκλογή  οργάνων:

 

  1. Διοικητικού Συμβουλίου 
  2. Εξελεγκτικής  Επιτροπής 
  3. Αντιπροσώπων   στην Ομοσπονδία   

 

Οι   επιθυμούντες   να θέσουν υποψηφιότητα   για τα ως άνω  όργανα   του Συλλόγου   πρέπει να υποβάλλουν   αίτηση   στο γραφείο του Συλλόγου   μέχρι και την  15ην   Σεπτεμβρίου 2020 και σε ώρες 10:00 – 12:00. 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Follow us: