Σας ενημερώνουμε ότι  η αρχική προθεσμία δήλωσης διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις έχει παραταθεί μέχρι την 31 Αυγούστου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου καθημερινά  κατά τις ώρες 9.00-13.00.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει κατ’αρχάς να προσκομιστούν είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου μας http://www.thiva.gr
  2. Λογαριασμός ρεύματος (και οι δύο όψεις)
  3. Τίτλος ιδιοκτησίας
  4. Πρόσφατο Ε9
  5. Τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή ημιυπαίθριων χώρων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας στα τηλ: 2262 350 623 και 2262 350 624.  

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να προβαίνουν σε διορθώσεις και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr 

Follow us: