Ο   Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου  του Εμπορικού Συλλόγου Θηβών υπενθυμίζουν  ότι είναι  σε ισχύ  η Υπουργική  Απόφαση  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/29-7-2020 (ΦΕΚ 3131Β΄), για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

Το νέο μέτρο ισχύει από 29/7/2020, ημέρα δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης έως και την 31η Αυγούστου 2020, όπου θα εξεταστεί η παράταση του ή όχι , όπως άλλωστε ισχύει για όλα τα περιοριστικά μέτρα.

Συγκεκριμένα στις εμπορικές επιχειρήσεις είναι πλέον υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τους εργαζόμενους( ανεξαρτήτως αριθμού) όσο και από το κοινό/πελάτες.

Πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ θα κληθούν όμως να πληρώσουν και τα φυσικά πρόσωπα καταναλωτές, κοινό/πελάτες που δεν τηρούν το νέο μέτρο.

Επειδή οι έλεγχοι  θα εντατικοποιηθούν από τις  αρμόδιες   υπηρεσίες παρακαλούμε να τηρείτε τους κανόνες και σας υπενθυμίζουμε ότι, παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενοι στην Υπουργική Απόφαση 47421/25.7.2020, περιορισμοί και κανόνες τήρησης αποστάσεων.

Follow us: