Οι αρμόδιες  αρχές ελέγχου της Π.Ε. Βοιωτίας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ  πραγματοποίησαν και συνεχίζουν να πραγματοποιούν ελέγχους  για την διασφάλιση της εφαρμογής  των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης  του COVID-19.  

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις  Σχετικές Διατάξεις για την τήρηση των μέτρων, οι οποίες  είναι : 

  1. ΚΥΑ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36857 (Β’ 2401/17-06-2020) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού  COVID – 19.
  2. ΚΥΑ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40381 (Β’ 2601/27-06-2020) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού  COVID – 19.
  3. ΚΥΑ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35444 (Β’ 2216/09-06-2020) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες  ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού  COVID – 19.

και λαμβάνοντας υπόψη και τα σχετικά έγγραφα: 

  1. Το αριθ. 2684 από 11-06-2020, έγγραφο  Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας της Αγοράς & Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου
  2. Την αριθ.  και 73611/13-07-2020 Εγκύκλιου  από την Γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή 

 

  Οι έλεγχοι που διεξήχθησαν  κατά την περίοδο 10/06/2020 έως 17/07/2020 αφορούσαν: 

  1. καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, εστιατόρια, μπάρ)
  2. Διενέργεια εκδηλώσεων από φορείς/ συλλόγους και επιχειρήσεις  σε Υπαίθριους Δημοτικούς Χώρους
  3. Οργανωμένες ιδιωτικές  και μη παραλίες

 

   Από τους επιτόπιους ελέγχους (κατά προσέγγιση  120 στον αριθμό) βεβαιώθηκαν συνολικά 16 παραβάσεις  με συνολικό ύψος προστίμου 35.650 €. Οι παραβάσεις αφορούσαν την  υπέρβαση της αναλογίας ατόμων ανά επιφάνεια , την μη τήρηση των 

αποστάσεων μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων , μη χρήση μάσκας από προσωπικό εργασίας και την εμφάνιση συνωστισμού.

   Σύμφωνα με την ως άνω αναφερόμενη νομοθεσία [αρθ. 25 της ΚΥΑ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40381 (Β’ 2601/27-06-2020) & αρθ. 24 της ΚΥΑ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36857 (Β’ 2401/17-06-2020) ]) τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά Πρόστιμα και χρηματικές Ποινές»

    Οι Υποβληθείσες αντιρρήσεις  εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων επί Πράξεων Επιβολής Προστίμων και Αναστολής Λειτουργίας» της Π.Ε Βοιωτίας [αρθ. 23 της ΚΥΑ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40381 (Β’ 2601/27-06-2020) & αρθ. 22 της ΚΥΑ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36857 (Β’ 2401/17-06-2020) ]) που συγκροτείται με απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης .  

    «Eξ όλων των ανωτέρω είναι εμφανές ότι τηρήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η νομοθεσία για να διασφαλιστεί στα μέγιστα δυνατά επίπεδα , η υγεία των συμπολιτών μας . ‘Ένα γενικότερο lock down θα αποτελούσε μεγάλο πλήγμα για την τοπική μας οικονομία , βάζοντας παράλληλα σε μεγάλο κίνδυνο τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, εκτός του συνολικού πληθυσμού του Νομού.

    Η Βοιωτία ως σήμερα παραμένει ένας Νομός με σχεδόν μηδενικά κρούσματα  COVID 19, ως αποτέλεσμα  της προσπάθειας όλων μας .

  Δελτία Τύπου τα οποία εμπεριέχουν αναληθή  στοιχεία αναπαράγοντας ειδήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία υπόσταση , δεν ήταν ποτέ στις δικές μας λογικές.

   Καλώ όλους τους πολίτες να συμβάλλουν με όλους τους τρόπους στη διαφύλαξη αυτού του δημόσιου αγαθού που λέγεται υγεία.

   Μεγάλοι περίπατοι στο λαϊκισμό και σε αναληθείς ειδήσεις οδηγούν σε μικρά και σκοτεινά μονοπάτια. Επιλέξαμε να περπατήσουμε σε λεωφόρους αλήθειας, υπευθυνότητας και διαφάνειας», τόνισε στις δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης της Π. Ε. Βοιωτίας , Φανή Παπαθωμά.

Follow us: