Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την διετία 2020-2022

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τις
αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου Λιβαδειάς την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Για την διετία 2020 – 2022 το νέο Συμβούλιο είναι το εξής:
Πρόεδρος : Ορκόπουλος Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος: Σακελλαρίου Κωνσταντίνος
Γραμματέας : Πούλου Μαρία
Ταμίας : Παπανικολάου Ελένη
Έφορος: Βαγιάννης Στέφανος
Αναπληρωματικά μέλη : Σώκος Λουκάς , Ψαλλίδα Σταυρούλα
Εξελεγκτική Επιτροπή: Λαμπίδης Δημήτρης , Ραφαηλίδου Ελένη
Τακτικός αντιπρόσωπος στην ΕΟΠΕ : Ορκόπουλος Αθανάσιος
Τακτικός αντιπρόσωπος στην ΕΟΦΣΑ: Σακελλαρίου Κωνσταντίνος

Follow us: