Σύμφωνα με το άρ. 6 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Θηβαίων  τα ογκώδη απόβλητα (δηλαδή αυτά που προέρχονται από οικιακή ή εμπορική δραστηριότητα, όπως παλιά έπιπλα, στρώματα κα)  δεν επιτρέπεται να ρίχνονται σε κοινόχρηστους χώρους παρά μόνο να παραδίδονται στα συνεργεία του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  του Δήμου κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης

Επίσης, σύμφωνα με άρ. 7 δεν επιτρέπεται τα αδρανή απόβλητα (δηλαδή αυτά που προέρχονται συνήθως από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών, κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών έργων κα) να αποθηκεύονται σε πεζοδρόμια ή δρόμους της πόλης, χωρίς την έγγραφη άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που χορηγεί ο Δήμος. 

Σε διαφορετική περίπτωση, οι ενέργειες αυτές αποτελούν παράβαση και επισύρουν υψηλά πρόστιμα

Πρόσφατα, συμπολίτης μας αρνούμενος προφανώς να εφαρμόσει τον ανωτέρω κανονισμό καθαριότητας του Δήμου μας και να επικοινωνήσει πρώτα με την αρμόδια υπηρεσία, απέρριψε με θράσος έμπροσθεν του Ειδικού Σχολείου Θήβας και επί της οδού Σωκράτη στο Κοντίτο, μεγάλες ποσότητες ογκωδών και αδρανών αποβλήτων. Με την πράξη του αυτή:

  • Αγνόησε τους συμπολίτες του, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
  •  Θεώρησε ότι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου μας είναι υπηρέτες  ή εργάτες του και είναι υποχρεωμένοι να περισυλλέξουν τα ογκώδη οικιακά του απορρίμματα που προέκυψαν από την ανακαίνιση (!) της ιδιοκτησίας του. 

Γνωρίζουμε στους συνδημότες μας ότι η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου έχει επιληφθεί του ζητήματος και αποδόθηκαν «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι». Η Δημοτική Αρχή δεν θα δείξει καμία ανοχή στην αδιαφορία δημοτών σε θέματα καθαριότητας. 

Οι φορείς και οι κάτοικοι τις πόλης οφείλουν να συνδράμουν τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση της αποστολής τους, που είναι η τήρηση της καθαριότητας της πόλης και των κοινοτήτων, η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και η προστασία του περιβάλλοντος. 

Follow us: