Εγκρίθηκε από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης

Την έγκριση  του ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προσχεδίων μελέτης «Λειτουργική Αισθητική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων στις Νότιες Παρυφές της Καδμείας (Ο.Τ.284,287,285α,201α,201β)»  του Δήμου Θηβαίων, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου.  Η μελέτη εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»,  με  συνολικό προϋπολογισμό 64.700 € 

Η περιοχή παρέμβασης εκτείνεται σε ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, αδιαμόρφωτους ή πρόχειρα διαμορφωμένους σήμερα, σε οδούς, σε περιβάλλοντες χώρους μνημείων και κτιρίων ιδιαίτερης σημασίας, καθώς και στον ανασχεδιασμό του δημοτικού θερινού κινηματογράφου Σόνια και του παρακείμενου υπαίθριου αθλητικού χώρου.

Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση για το Δήμο Θηβαίων  και αφορά ένα μεγάλης σημασίας δίκτυο δημοσίων χώρων για την λειτουργία της πόλης, για την ταυτότητά της, την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και την οικονομική της ανάπτυξη,  σε μια περιοχή ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας. 

Η ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής περιμετρικά του Κινηματογράφου Σόνια στη Θήβα,  θα αποτελέσει πιλοτική παρέμβαση και έναυσμα για την αναγέννηση της ιστορικής μας πόλης και θα συνεισφέρει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην τοπική οικονομία και στην προσέλκυση επισκεπτών. 

Follow us: