Η δακοκτονία είναι μια από τις πιο σημαντικές επεμβάσεις που γίνονται για την προστασία του
ελαιόκαρπου από την προσβολή του δάκου της ελιάς που υποβαθμίζει τόσο την ποιότητα όσο και
την ποσότητα του καρπού και κατ’ επέκταση και του ελαιόλαδου. Αυτά είναι ένα σοβαρό
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε ότι το λάδι που
είναι βασικό συστατικό της διατροφής μας αλλά και σημαντικό εξαγώγιμο προϊόν θα έπρεπε η
προστασία του να αποτελεί πρώτιστης σημασίας ζήτημα.
Συνεπώς, η δακοκτονία θα έπρεπε να γίνεται με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που διαθέτει το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι αντίστοιχες υπηρεσίες σε κάθε νομό, να έχει ενιαίο και
καθολικό χαρακτήρα και επειδή αφορά σχεδόν το σύνολο της χώρας, θα έπρεπε να σχεδιάζεται
και να εκπονείται σε συνεργασία των κρατικών φορέων και των εταιριών που να είναι επαρκώς
στελεχωμένες με το αναγκαίο επιστημονικό και τεχνικά προσωπικό, με κρατικά κονδύλια και χωρίς
καμία επιβάρυνση για τους ελαιοπαραγωγούς. Τα κονδύλια παραμένουν στα επίπεδα του 2018 και
ανέρχονται στα 1.900.000 ευρώ, σαφώς λιγότερα από το 2015 που ήταν 2.100.000. Τα τελευταία
χρόνια λοιπόν, έχει σημειωθεί μείωση των κονδυλίων σε αντίθεση με την αύξηση των
ελαιοδέντρων.
Ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς μετά από συνάντηση που είχε την Δευτέρα
22/6/2020 με τους φορείς της περιφέρειας και μετά από ενδελεχή ανάλυση της
διαδικασίας ανάθεσης και υλοποίησης του Προγράμματος της Δακοκτονίας 2020-2021
για την περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, προτείνει:
 Να γίνει νέα καταμέτρηση ελαιοδέντρων με βάση τα τρέχοντα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για την
επαρκή εφαρμογή της διαδικασίας καταπολέμησης του δάκου.
 Να εξασφαλιστεί ενιαία πανελλαδικά, ολοκληρωμένη επιστημονικά άρτια και ασφαλής
εφαρμογή του προγράμματος της δακοκτονίας με ευθύνη του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και των υπηρεσιών του.
 Να εξασφαλισθούν προσαυξημένα τα αναγκαία κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό για
τη δακοκτονία, και να καταργηθεί η εισφορά του 2% για τους μικρομεσαίους
ελαιοπαραγωγούς.
 Να γίνουν άμεσα προσλήψεις όλου του απαραίτητου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού,
στις αρμόδιες υπηρεσίες με εξασφάλιση και των απαραίτητων μέτρων προστασίας.
 Να υπάρχει συνεχής έλεγχος από κρατικούς φορείς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της
εργολαβίας, για την ομαλή εξέλιξη και αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Follow us: