Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε καθαρισμούς, απολυμάνσεις και αποψιλώσεις των αύλειων χώρων των νηπιαγωγείων, των δημοτικών και των δημοτικών παιδικών σταθμών, για την επαναλειτουργία τους, προχώρησε ο Δήμος Θηβαίων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου και την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή ενώ πραγματοποιήθηκαν και παρεμβάσεις από την Τεχνική Υπηρεσία, όπου κρίθηκε αναγκαίο.  

Ο καθαρισμός των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης θα είναι συνεχής και σύμφωνος με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το αρμόδιο υπουργείο και τις υγειονομικές αρχές. Ανάλογη μέριμνα έχει ληφθεί και για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου. Η Επιτροπή Παιδείας και οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου είναι σε ετοιμότητα και συνεργάζονται  με τους διευθυντές και τους προϊσταμένους των σχολείων για να προβούν σε κάθε πρόσθετη ενέργεια για την προστασία της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

Τις επόμενες ημέρες ο Δήμος θα προχωρήσει και σε εργασίες χρωματισμού και διαγράμμισης των διαβάσεων που βρίσκονται πλησίον σχολικών συγκροτημάτων. 

Follow us: