Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) είναι φορείς που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση.

 • Μπορείς να εγγραφείς σε ΙΕΚ αν είσαι απόφοιτος
 • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ)
 • ΣΕΚ
 • ΙΕΚ
 • Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση στα ΙΕΚ.
 • Ποια είναι η διάρκεια των σπουδών στα ΙΕΚ στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 
  • έχει διάρκεια 5 εξάμηνα
 • 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (1200 ώρες)
 • 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας (1050 ώρες)
 • μπορεί να αρχίζει κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο

 

 • Το δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν για διορισμό στο δημόσιο 

 

 • Οι κάτοχοι διπλώματος ΙΕΚ μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ με 150 μονάδες 

 

ΔΗΛΩΣΕ ΠΟΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΙΜΑΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Στην ιστοσελίδα:https://ieklivad.gr

Στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ.Ι.Ε.Κ.) η φοίτηση παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.

Διεύθυνση: Δελφών 24 ? 26 

Τηλέφωνο: 22610.28170 

fax:22610.28271 

email:ieklivad@sch.gr

Follow us: