Την Δευτέρα 11 Μαΐου και μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι υπεύθυνες δηλώσεις – αιτήσεις των δικαιούχων Οικοδόμων, για να λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

  Οι συνάδελφοι δικαιούχοι του επιδόματος θα πρέπει να υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση – αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://supportemployees.services.gov.gr,  εντός του προκαθορισμένου χρονικού ορίου, δηλ. από 11/5/2020 μέχρι 17/5/2020.

 

Οι προϋποθέσεις χορήγησης των 800 είναι οι εξής:

 

Να έχουν λάβει το δωρόσημο του Πάσχα 2020 και να μην έχουν μπει στο ταμείο ανεργίας από 1/1/2020 μέχρι 30/4/2020.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε  στο Σωματείο Οικοδόμων Λιβαδειάς , στο τηλέφωνο 6946933797 –Κολιούσης Κων/νος Πρόεδρος Σωματείου.

     Συνάδελφοι  

Σας ενημερώνουμε ότι το Σωματείο έχει στείλει Επιστολή – Καταγγελία προς τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών στις 21/4/2020  για τη διεύρυνση του μέτρου της οικονομικής ενίσχυσης των 800 € σε όλους τους Οικοδόμους, ανεξαρτήτως  εάν έλαβαν το Δωρόσημο του 2020, διότι οι περισσότεροι συνάδελφοι αδυνατούν να συγκεντρώσουν ακόμη και τα ένσημα για να ασφαλιστούν, επειδή εργάζονται περιστασιακά.

   Για              το           Δ.Σ.

 Ο     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο    ΓΕΝ.   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Follow us: