Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι για την απρόσκοπτη και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, κατόπιν αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών, επανακαθορίσθηκαν οι ώρες εισόδου του κοινού στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που ακολουθούν διευρυμένο ωράριο. 

Ως εκ τούτου οι ώρες εισόδου του κοινού στο ΚΕΠ Λιβαδειάς που ακολουθεί διευρυμένο ωράριο διαμορφώνονται ως εξής:

Δευτέρα έως και Παρασκευή από 08.00 – 19:30 και το Σάββατο από 08:00 – 13:30. 

Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου μας (Αγίου Γεωργίου, Δαύλειας, Κυριακίου και Χαιρώνειας) εξακολουθούν να λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 07:30- 15:30. 

Follow us: