Επιστολή διαμαρτυρίας εστάλη από την Αντιπεριφερειάρχη της Π. Ε. Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά, προς τον Δ/ντα Σύμβουλο και Δ. Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, με αίτημα την αναμόρφωση της τιμολογιακής  πολιτικής του Χ. Κ. Παρνασσού .

« Θέλοντας να ενισχύσουμε το ρόλο του Χιονοδρομικού μας στην τοπική μας κοινωνία, ζητάμε έναν επαναπροσδιορισμό των τιμών, οι οποίες να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους την εντοπιότητα, τους μαθητές μας, τους αθλητές και τα φυτώρια .

Καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση , γιατί πιστεύουμε ότι δικαίωμα στη χαρά του Βουνού,, έχουν όλα τα παιδιά μας», τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης της Π. Ε. Βοιωτίας, Φανή Παπαθωμά.

Follow us: