Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Θηβαίων για το 2020, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1925/226009/27-12-2019 Απόφαση του Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τον ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχεδιασμό του Δήμου και των υπηρεσιών του.  

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου, με αφορμή την έγκριση του Προϋπολογισμού  προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ο προϋπολογισμός είναι το σημαντικότερο  εργαλείο διοίκησης για τη λειτουργία ενός  Δήμου και απαραίτητος για την πραγματοποίηση των αναπτυξιακών μας στόχων. Το χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων μας  ως Δημοτική Αρχή ήταν πολύ μικρό μέχρι να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του Π/Υ, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να το επεξεργαστούμε και να έχουμε νέες προτάσεις, κάτι που θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Παρ’ όλα αυτά θεωρώ ότι έχει μία αναπτυξιακή πνοή και είναι ισοσκελισμένος, ρεαλιστικός, εφαρμόσιμος και προσαρμοσμένος στην κείμενη νομοθεσία».

Follow us: