Πλησίον της λίμνης Υλίκης

Ενημερώνουμε του Δημότες μας ότι σχετικά με το θέμα της παράνομης εναπόθεσης απορριμμάτων, σε ιδιωτική έκταση στη θέση «ΒΑΓΙΕΝΙΑ» στην περιοχή της λίμνης Υλίκης, ο Δήμος Θηβαίων προχώρησε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενημερώνοντας εγγράφως τις αρμόδιες αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Η ανταπόκριση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ήταν άμεση και αρμόδιο κλιμάκιο προέβη σε αυτοψία και αναμένουμε τη σχετική έκθεση, τα αποτελέσματα της οποίας θα καθορίσουν και τις περαιτέρω ενέργειες, που αφορούν την επιβολή προστίμων στους δράστες και την παραπομπή τους στο αρμόδιο Δικαστήριο για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, καθώς επίσης και για την απομάκρυνση των αποβλήτων και την εξυγίανση του χώρου.

Follow us: