ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Παρακαλούνται οι οφειλέτες του Δήμου μας να φροντίσουν για την εξόφληση ή την υπαγωγή σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έως την 15.11.2019, διαφορετικά είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε σε διακοπή νερού  και λήψη αναγκαστικών μέτρων. 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: 

α/ Δ.Ε. Ορχομενού,  κ. Κ. Τσιλομήτρος τηλ. 22613 51122

         β/ Δ.Ε. Ακραιφνίας,  κ. Δ. Νίκας τηλ. 22683 50107,  22680 31214

     Η Δήμαρχος 

                             Παρασκευή Π. Καράλη 

Follow us: