Από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία συνυπογράφει η Βουλευτής Βοιωτίας, Γιώτα Πούλου, όπου τίθεται το θέμα της ελλιπούς ενημέρωσης και ενεργειών από την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών.

Follow us: