Έπειτα από το προκαθορισμένο ραντεβού που είχαμε μαζί σας στις 10/10/2019, για θέματα του Σωματείου μας, όπου απαξιωτικά μας παραπέμψατε στον Γενικό Γραμματέα κ. Ζιώγα, από τον οποίο τύχαμε της ίδιας αντιμετώπισης και με δική μας προτροπή δέχτηκε έστω και βεβιασμένα να μας ακούσει, επανερχόμαστε με την παρούσα επιστολή και σας ζητάμε

  1. 1. Άμεση τακτοποίηση των δεδουλευμένων των Συμβασιούχων Σχολικών 

Καθαριστριών, διότι από την αρχή του Σχολικού έτους παραμένουν απλήρωτες και δεν γνωρίζουμε έως πότε, αν και η Σύμβασή τους αναφέρει μηνιαία καταβολή αποδοχών.

2. Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

3. Καθορισμός χώρου εντός της πόλης της Λιβαδειάς για την παραλαβή του γάλακτος από τις συναδέλφισσες

Παρακαλούμε για την άμεση τακτοποίηση των παραπάνω σοβαρών αιτημάτων μας

Follow us: