Οι εορταστικές εκδηλώσεις αρχίζουν από το πρωί της 25ης Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή  και λήγουν το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα. 
Το πρόγραμμα εορτασμού είναι το ακόλουθο:
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
Γενικός  τριήμερος σημαιοστολισμός Δημοσίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών Καταστημάτων και οικιών από της 8ης πρωινής ώρας της 25ης μέχρι και της δύσεως του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου.
  
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου
ώρα 11:00:Προσκύνημα μαθητών Λυκείου, Γυμνασίων, Δημοτικών Σχολείων και Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου στο Μνημείο Πεσόντων.Στέψη Ηρώου με την εξής σειρά:
Α) Λύκειο, Β) 1ο Γυμνάσιο, Γ) 2ο Γυμνάσιο, Δ) 1ο Δημοτικό Σχολείο,
Ε) 2ο Δημοτικό Σχολείο και ΣΤ) Πολυδύναμο Νηπιαγωγείο.
  
Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 
Οι καμπάνες των εκκλησιών θα σημάνουν χαρμόσυνα στις 7:30 π.μ.
ώρα 10:30. Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστή Λουκά Ορχομενού όπου καλούνται να προσέλθουν:o    Ο Ιερός κλήρος
o    Ο κ. Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος
o    Ο κ. Πρόεδρος μετά του Δημοτικού Συμβουλίου
o    Ο κ. Πρόεδρος της Κοινότητας Ορχομενού μετά των συμβούλων
o    Ο κ. Διευθυντής του Ενιαίου Λυκείου Ορχομενού μετά των καθηγητών
o    Οι κ. Διευθυντές των Γυμνασίων μετά των καθηγητών
o    Ο κ. Διευθυντής του Σχολείου 2ης Ευκαιρίας μετά των καθηγητών
o    Οι κ. Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων μετά των διδασκάλων
o    Η κ. Προϊσταμένη του Π. Νηπιαγωγείου μετά των νηπιαγωγών
o    Οι κ. Προϊστάμενοι Ν.Π.Δ.Δ. ,Οργανισμών και Τραπεζών
o    Οι Δημόσιοι και Δημοτικοί υπάλληλοι
o    Οι κ. Πρόεδροι Γεωργικών Συνεταιρισμών
o    Οι κ. Πρόεδροι Σωματείων και Συλλόγων
o    Όλος ο λαός της πόλης

Ώρα 10:30: Άφιξη της κ. Δημάρχου, έναρξη δοξολογίας.
Μετά το τέλος της δοξολογίας στον Ιερό Ναό θα εκφωνηθεί ο Πανηγυρικός της ημέρας από τον κ. Δημήτριο Τονίδη, εκπαιδευτικό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορχομενού.

Στη συνέχεια στο μνημείο των Πεσόντων θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση και θα καταθέσουν στεφάνια οι:
1.Δήμαρχος
2.Πρόεδρος Δ.Σ. εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης
3.Πρόεδρος Κοινότητας Ορχομενού
4.Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Ορχομενού
5.Διευθυντής Ενιαίου Λυκείου Ορχομενού
6.Διευθυντής 1ου Γυμνασίου Ορχομενού
7.Διευθυντής 2ου Γυμνασίου Ορχομενού
8.Διευθυντής Σχολείου 2ης Ευκαιρίας
9.Διευθυντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Ορχομενού
10.Διευθυντής 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορχομενού
11.Προϊσταμένη Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου Ορχομενού

Κατόπιν τα τμήματα παρελάσεως θα αποχωρήσουν από το Μνημείο Πεσόντων και θα πάρουν θέση στο χώρο συγκεντρώσεως στην Πλατεία Ευαγγελιστή Λουκά.

Η παρέλαση μπροστά από τους  επισήμους θα γίνει με την εξής σειρά:
1.Φιλαρμονική η οποία θα πάρει θέση απέναντι από τους επισήμους
2.Πολυδύναμο Νηπιαγωγείο
3.1ο Δημοτικό Σχολείο
4.2ο Δημοτικό Σχολείο
5.1ο Γυμνάσιο
6.2ο Γυμνάσιο
7.Ενιαίο Λύκειο
Παρακαλούνται να ρυθμίσουν:
1.Τα της Ιεροτελεστίας, ο Εφημέριος του Ιερού Ναού Ευαγγελιστή Λουκά Ορχομενού.
2.Τα της τάξεως, ο  Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Ορχομενού.
3.Τελετάρχης ορίζεται η κ. Ελευθερία Σπυριδάκη, υπάλληλος του Δήμου Ορχομενού.

Το βράδυ της 27ης και της 28ης  Οκτωβρίου θα φωταγωγηθούν όλα τα Δημόσια και Δημοτικά Καταστήματα καθώς και τα καταστήματα των Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών.

Το πρόγραμμα αυτό έχει θέση επίσημης πρόσκλησης.

 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΡΑΛΗ
Follow us: