Ήδη από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είχε ανακοινωθεί τετραετής σχεδιασμός προσλήψεων 10.000 μονίμων ιατρών-λοιπών επαγγελματιών υγείας στο Ε.Σ.Υ. μέχρι το έτος 2022, με στόχο την κάλυψη τόσο των προσεχών συνταξιοδοτήσεων όσο και των οργανικών κενών που προκάλεσε η μνημονιακή περίοδος (2009-2014), αξιοποιώντας ιδίως τον νέο κανόνα προσλήψεων 1:1, τον οποίο διαπραγματεύτηκε και πέτυχε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα για το έτος 2019, είχε εγκριθεί η προκήρυξη 940 θέσεων μονίμων ιατρών για τα νοσοκομεία ενώ σε εξέλιξη βρισκόταν και η προκήρυξη 2Κ/2019 για 1.116 θέσεις νοσηλευτών – παραϊατρικού προσωπικού.  Επιπλέον, είχε υπάρξει δημοσιονομική πρόβλεψη και ΠΥΣ για επιπλέον 1.500 θέσεις μονίμων νοσηλευτών – λοιπών εργαζομένων στα νοσοκομεία για το έτος 2019. 

Ως προς τα διασυνδεόμενα ΓΝ Λιβαδειάς – ΓΝ Θηβών, δυνάμει της υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π./36305/17-05-2019 απόφασης του Υπουργείου Υγείας, εκδόθηκαν οι με αριθμ. πρωτ. 4323/21.05.2019 και οικ.ΣΔ 522/21.05.2019 Προκηρύξεις για 5 θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. (Επιμελητής Β’ Αναισθησιολογίας, Ορθοπεδικής, Ακτινοδιαγνωστικής, Παθολογίας, Μαιευτικής-Γυναικολογίας) στο ΓΝ Λιβαδειάς και 4 θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. (Επιμελητής Α’ και Β΄ Ακτινοδιαγνωστικής, Επιμελητής Β΄ Ορθοπεδικής, Ιατρ. Βιοπαθολογίας) στο ΓΝ Θηβών αντίστοιχα. Δυνάμει δε της Προκήρυξης 2Κ/2019, ακόμη 7 θέσεις παραϊατρικού προσωπικού προκηρύχθηκαν συγκεκριμένα για τη Βοιωτία. Ωστόσο, μέχρι σήμερα καμία από τις ως άνω προκηρύξεις δεν έχει ολοκληρωθεί, η δε εξέλιξη της πρόσληψης των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. φαίνεται ότι έχει πλήρως ανασταλεί, παρά τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες των ΓΝ Λιβαδειάς – ΓΝ Θηβών, οι οποίες θα ενταθούν ακόμη περισσότερο δεδομένου ότι ήδη αποχώρησε-παραιτήθηκε ένας ιατρός (παιδίατρος) αλλά και επίκειται να συνταξιοδοτηθούν ακόμη 5 ιατροί μέχρι το τέλος του 2019.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Θα ανατραπεί ο σχεδιασμός προσλήψεων της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ιδίως οι εγκριθείσες 940 θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., η προκήρυξη 2Κ/2019 και ο προγραμματισμός προκήρυξης 1.500 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού εντός του 2019;
  2. Πού ερείδεται η αναστολή της εξέλιξης των ως άνω διαδικασιών και ποιος ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης τους, ιδίως αναφορικά με τα διασυνδεόμενα ΓΝ Λιβαδειάς – ΓΝ Θηβών; 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

 

Αβραμάκης Ελευθέριος

 

Βαρδάκης Σωκράτης

 

Γεροβασίλη Όλγα

 

Γιαννούλης Χρήστος

 

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

 

Καφαντάρη Χαρά

 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

 

Follow us: