1. Σχετικά με το θέμα διαμονής των προσφύγων στο Δήμο Διστόμου Αράχωβας 

Αντίκυρας, μέχρι στιγμής επίσημα καμία ξενοδοχειακή μονάδα του Δήμου δεν 

έχει δηλώσει ότι θα δεχθεί πρόσφυγες. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή 

ανακοίνωση δεν ισχύει. 

 

  1. Η πρόθεση του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας για την δωρεάν διάθεση 

του εμβολίου κατά της μηνιγγίτιδας Β, δεν συνδέεται με το θέμα διαμονής των 

προσφύγων στο Δήμο. Ο Δήμος επιθυμεί να ενημερωθεί από τα σχολεία για 

τον αριθμό των παιδιών που ενδιαφέρονται να εμβολιαστούν για την μηνιγγίτιδα 

Β, καθώς υπάρχει πιλοτικό σχέδιο για την δωρεάν χορήγηση του από πόρους 

του Δήμου. 

Follow us: