Συνάντηση με το Δήμαρχο Λεβαδέων κ. Ιωάννη Δ. Ταγκαλέγκα είχαν την Παρασκευή (4/10/2019) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων π. Επαρχίας Λιβαδειάς, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι τους.  

Πιο συγκεκριμένα ζήτησαν τη στήριξη του Δήμου Λεβαδέων να τροποποιηθεί η πρόβλεψη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου με την οποία απαγορεύεται η χωροθέτηση επαγγελματικών εργαστηρίων εντός του ορίου του σχεδίου πόλεως της Λιβαδειάς ώστε να καταστεί δυνατή η χωροθέτηση εντός του ορίου του σχεδίου όσων κατηγοριών επαγγελματικών εργαστηρίων δεν δημιουργούν οχλήσεις και δεν επιβαρύνουν με τη λειτουργία τους το αστικό περιβάλλον.  Επίσης, ζήτησαν τη στήριξη του Δήμου Λεβαδέων για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από επαγγελματίες που δεν διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος για να προστατευθούν οι κλάδοι των ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, ψυκτικών κλπ. Τέλος, κατέθεσαν γραπτό υπόμνημα με το οποίο στηρίζουν τη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς στις 26 Οκτωβρίου 2019.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων π. Επαρχίας Λιβαδειάς για την ενημέρωσή του, τους διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος θα καταβάλει  προσπάθεια για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και ζήτησε την ανάληψη κοινών δράσεων με στόχο την τόνωση της επιχειρηματικής δράσης και την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.

Follow us: