Πραγματοποιήθηκε εχθές Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λεβαδέων, η καθιερωμένη τελετή παράδοσης – παραλαβής του Δήμου Λεβαδέων.

Μετά την ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας παράδοσης και παραλαβής,  ο απερχόμενος Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Αλεστάς ανέφερε ότι η απελθούσα Δημοτική Αρχή παραδίδει έναν υγιή Δήμο για τον οποίο εργάστηκε με συνέπεια υπογραμμίζοντας ότι το ίδιο είχαν πράξει και όλες οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές.

Ο νέος Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας αφού ευχαρίστησε τον κ. Αθανάσιο Αλεστά, καθώς και τους πρώην Αντιδημάρχους που ήταν παρόντες στην τελετή τους κ.κ. Κων/νο Καπλάνη, Αθανάσιο Φορτώση, Γιώργο Κωτσαδάμ και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Δημητρόπουλο σημείωσε ότι πρόθεση της νέας Δημοτικής Αρχής είναι να ενώσει δυνάμεις που θα φέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στους Δημότες και όχι να διαιρέσει.  

Πρόσθεσε ότι η νέα Δημοτική Αρχή έχει πολλά να κερδίσει από την εμπειρία και τη γνώση τόσο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής όσο και των επικεφαλής των υπόλοιπων δημοτικών παρατάξεων και των επανεκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων, τονίζοντας ότι στόχος είναι όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα πορευτούν ως συνεργάτες με κοινό γνώμονα το όφελος του τόπου. 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Λεβαδέων ανακοίνωσε τους νέους αντιδημάρχους και τους τομείς ευθύνης τους:

  • Ο κ. Αθανάσιος Καλογρηάς, Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες σε Διοικητικά – Οικονομικά θέματα καθώς και σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Αναπληρωτής Δήμαρχος
  • Ο κ. Ιωάννης Δήμου,  Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες σε θέματα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
  • Η κ. Ιωάννα Νταντούμη,  Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες Κοινωνικής Μέριμνας
  • Ο κ. Ιωάννης Αποστόλου, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
  • Ο κ. Μάριος Σάκκος, Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης
  • Ο κ. Μιχάλης Σαγιάννης, κατά τόπον Αντιδήμαρχος των Κοινοτήτων Κυριακίου, Δαύλειας, Χαιρώνεια και Κορώνειας

Επίσης, ανακοίνωσε:

  • Τον κ. Μανώλη Τσεσμετζή, ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα Πολιτικής Προστασίας
  • την κ. Χρυσαβαλάντου – Βασιλική (Βάλια) Καράβα, ως εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο για θέματα Παιδείας
  • τον κ. Κωνσταντίνο Μερτζάνη, ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα Περιβάλλοντος
  • τον κ. Βρασίδα Γιαννακόπουλο, ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα Δημόσιας Υγείας.

Τέλος, καθήκοντα Γενικού Γραμματέα του Δήμου Λεβαδέων θα αναλάβει ο κ. Γεώργιος Ζιώγας.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων αφού ενημερώθηκε από τους Διευθυντές των Υπηρεσιών για τις τρέχουσες δράσεις του Δήμου, συγκάλεσε άτυπη Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία συζητήθηκαν θέματα άμεσης προτεραιότητας και δόθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης του έργου της νέας Δημοτικής Αρχής.

 

Follow us: