Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει στην Βοιωτία να γίνει η κτηματογράφηση, όπως προβλέπεται για να γίνουν οι εγγραφές στο Κτηματολόγιο λόγω πολλών προβλημάτων που υπάρχουν , τόσο σε θέμα ενημέρωσης, όσο και σε θέμα του μεγάλου όγκου που πρέπει να κτηματογραφηθεί, με αποτέλεσμα  να μην έχει ούτε το 50% μέχρι στιγμής κτηματογραφηθεί, με βάση τα δεδομένα των Υπηρεσιακών Παραγόντων και των εμπλεκόμενων (Μηχανικών, κ.λ.π.).

Πρέπει να δοθεί 6μηνη παράταση , με βάση τον Νόμο 4613/19 άρθρο 27, για να μπορέσουν οι κάτοικοι της Βοιωτίας να καταθέσουν τις δηλώσεις τους για την κτηματογράφηση (Κτηματολόγιο).

Follow us: