Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του χώρου της νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Θήβας, κατά μήκος του ρέματος Αγ. Ιωάννη που βρίσκεται βόρεια της πλατείας και ανατολικά της Οπλ. Βόγκλη.

 Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου επισκέφτηκε το χώρο, στο πλαίσιο επίβλεψης των εργασιών, καθώς πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που θα αναβαθμίσει την περιοχή και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

 Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου προβλέπεται:

·         H κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, ώστε στον χώρο να μπορούν να λειτουργήσουν η λαϊκή αγορά και η εμποροπανήγυρη, με πρόβλεψη ύπαρξης των απαραίτητων θέσεων των εμπόρων.

·         H διαμόρφωση και η ασφαλτόστρωση των περιβάλλοντων οδών

·         H κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης δυναμικότητας 20 οχημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών.

·         H κατασκευή γηπέδου μπάσκετ που θα επιστρωθεί με ελαστικοσυνθετικό τάπητα

·         Η κατασκευή παιχνιδιών: υπαίθριο σκάκι και υπαίθριο “κουτσό” για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας.

·         Κατασκευή παρτεριού και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού

·         Κατασκευή κτιρίου με χώρους υγιεινής

 To σύνολο του χώρου θα είναι πλήρως προσβάσιμο και για ΑμΕΑ ή εμποδιζόμενα άτομα. Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων εργασιών ανέρχεται στους δώδεκα (12) μήνες.

 Το έργο είναι εγκεκριμένο στη ΣΑΕΠ 766 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με ΚΑ:2017ΕΠ76600017 και τίτλο : «Κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης» προϋπολογισμού 755.000,00 €, μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της εταιρείας «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε», στο συνολικό ποσό των 266.145,53 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Follow us: