Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Με έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε ότι η Λιβαδειά, πρωτεύουσα του Νομού Βοιωτίας, δεν συμπεριλήφθηκε στα γρήγορα δρομολόγια Αθηνών – Θεσσαλονίκης της “ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.”.

Σας γνωρίζουμε ότι το τρένο είναι το πλέον συμφέρον μέσο μεταφοράς στην Αθήνα, όπου μεταβαίνουν από την Λιβαδειά καθημερινά πολλοί εργαζόμενοι, σπουδαστές καθώς και ασθενείς και θεωρούσαμε αυτονόητο και δεδομένο ότι η πόλη μας θα συμπεριλαμβανόταν στα γρήγορα δρομολόγια της “ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.”, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κύριο μέλημα όλων μας είναι η διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και η αναβάθμιση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λιβαδειάς από απλό πρακτορείο έκδοσης εισιτηρίων σε κύριο σταθμό εξυπηρέτησης πολιτών και εμπόρων.

Επειδή η πολιτική αποκλεισμού της Λιβαδειάς από τα express δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. μόνο προβλήματα δημιουργεί στους πολίτες και τους επαγγελματίες και δεν συμβάλει στην ανάκαμψη της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε την θέση σας και εντάξετε τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λιβαδειάς στα γρήγορα δρομολόγια.

Ευχαριστούμε πολύ.

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Γιώτα Πούλου

Follow us: