Επιχορήγηση ύψους 1.902.800 ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων της Βοιωτίας, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Ο βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος, επισημαίνει σχετικά πως «για πρώτη φορά η χρηματοδότηση λαμβάνει υπόψη της δημογραφικά, γεωγραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως η έκταση, ο πληθυσμός, η ανεργία και το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας, καθώς και οι περιφερειακές ανισότητες. Πρόκειται για σημαντικά έργα με έμφαση στις υποδομές και τον πολιτισμό που θα ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον»

Συγκεκριμένα, η κατανομή των πόρων στο Νομό Βοιωτίας έχει ως εξής:

Δήμος ΑΛΙΑΡΤΟΥ, 165.300,00

Δήμος ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 226.500,00

Δήμος ΘΗΒΑΙΩΝ, 542.400,00

Δήμος ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 465.000,00

Δήμος ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, 208.500,00

Δήμος ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 295.100,00

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας,

Νίκου Θηβαίου

Follow us: