Η πληρωμή της πρώτης δόσης και των αναδρομικών για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Μάρτιο 2019.Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την κυα του επιδόματος ενοικίου (στέγασης), κατά την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος και για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από 01/01/2019 και καταβάλλεται στο σύνολό του ως πρώτη δόση, για τους δικαιούχους που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος και στων οποίων το όνομα υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο από την ημερομηνία αυτή

Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν αίτηση μέχρι 31 Μαρτίου 2019, με την πληρωμή του Απριλίου 2019 θα λάβουν αναδρομικά τριών μηνών

Η πληρωμή της πρώτης δόσης και των αναδρομικών για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Μάρτιο 2019 θα γίνει θα γίνει πριν το Πάσχα, την Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

Follow us: