Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  κ. Α. Χαρίτση, εντάχθηκε στη χρηματοδότηση του Υπουργείου με το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000 €),  από το ¨Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού της χώρας”.

Η χρηματοδότηση θα γίνει απολογιστικά και τα παραστατικά για την πρόοδο του έργου θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ.  

Follow us: