Δείτε τα με αριθμούς

Στις πλάτες των ολίγων φορτώνονται οι φόροι και συγκεκριμένα, ποσοστό 19% των φορολογουμένων πληρώνει το 90% των φόρων.

Σύμφωνα με μελέτη του καθηγητή Βασίλη Ζουμπουλίδη, στα 10 ευρώ των εσόδων από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων πληρώνονται από το 19% των φορολογουμένων, στοιχείο που δείχνει το μέγεθος της αδικίας του σημερινού φορολογικού συστήματος.

Στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, η επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ σε συνάρτηση με τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού, δείχνουν ότι το 83% του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων πληρώνεται από το 4,5% των επιχειρήσεων, ενώ στον ΕΝΦΙΑ, το 66% των εισπράξεων προέρχεται από τις τσέπες του 33% των ιδιοκτητών και αν προστεθεί και η εικόνα των φυσικών προσώπων, όπου το 19% των φορολογουμένων καταβάλλει το 90% του φόρου εισοδήματος, τότε η εικόνα είναι ξεκάθαρη.

«Η άντληση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα πραγματοποιείται από έναν ολοένα και μικρότερο κύκλο ιδιωτών και επιχειρήσεων, που καλούνται να επωμισθούν ολοένα και περισσότερα φορολογικά βάρη», σημειώνει ο Βασίλης Ζουμπουλίδης, επίκουρος καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο ΑΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η μελέτη περιλαμβάνεται στις θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τον κρατικό προϋπολογισμό 2019.

Στατιστικά στοιχεία της μελέτης προσαρμοσμένα στα δεδομένα του κρατικού προϋπολογισμού και στα στατιστικά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δείχνουν ότι..

-Τα 7,6 δισ. ευρώ φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων από το σύνολο των 8,5 δισ. ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού πληρώνονται από περίπου 1.600.000 φορολογουμένων σε σύνολο 8.500.000 ΑΦΜ, που σημαίνει ότι η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή πληρώνονται από τα συνεπή υποζύγια.

Σε σύνολο 3,5 δισ. ευρώ φόρων εισοδήματος που βεβαιώνονται στα νομικά πρόσωπα, τα 2,9 δισ. ευρώ πληρώνονται από 11.250 επιχειρήσεις., δηλαδή, από το 4,5% των περίπου 250.000 νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην χώρα.

Κάθε χρόνο, από το 2014, η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, 2.000.000 ιδιοκτήτες πληρώνουν δύο στα τρία ευρώ του φόρου!

Στην μελέτη του, ο καθηγητής Βασίλης Ζουμπουλίδης επιχειρεί μια μικροοικονομική προσέγγιση των φορολογικών εσόδων, αναζητώντας μεταξύ άλλων το ιδανικό επίπεδο μειωμένων φόρων, ώστε να προκύψει αυτοχρηματοδότηση των εσόδων από την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

Αν το κράτος μειώσει τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων, το 50% της συγκεκριμένης μείωσης θα αυτοχρηματοδοτηθεί από την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, αναφέρει μελέτη των οικονομολόγων Herald Uhlig και Mathias Trabandt, σχετικά με την αυτοχρηματοδότηση των φορολογικών εσόδων, ύστερα από μία μείωση των φορολογικών συντελεστών.

«Σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό αυτοχρηματοδότησης καταλήγει μια άλλη μελέτη από τον επικεφαλής οικονομολόγο της Allianz, Michael Heise, ο οποίος υπολόγισε τις επιδράσεις από μια μείωσης φόρου ύψους 10 δισ. ευρώ για τους χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος φορολογούμενους.

Δεδομένου ότι αυτή η ομάδα εισοδήματος θα έχει πλέον στη διάθεσή της περισσότερο εισόδημα, θα το χρησιμοποιήσει σχεδόν αποκλειστικά στην κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών και η υψηλότερη ζήτηση που θα προκύψει, θα χρηματοδοτήσει σε ποσοστό μέχρι και 60% την μείωση των φορολογικών εσόδων».

Ένα από τα συμπεράσματα της μελέτης του κ. Ζουμπουλίδη είναι ότι εκτός από τα αναπτυξιακά μέτρα μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, όπως η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, απαιτούνται κυρίως μέτρα βραχυπρόθεσμης στόχευσης, που θα επιφέρουν κυρίως τόνωση της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών!

Follow us: