Είναι απαράδεκτο αυτό που μεθοδεύει , για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους,  η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς, δημιουργώντας μια ακόμη Κλινική και συγκεκριμένα την Παιδιατρική, χωρίς να έχει διασφαλίσει το προβλεπόμενο Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό.

Αντίθετα με επικίνδυνες μεθοδεύσεις προσπαθεί να αποδυναμώσει τις υπάρχουσες κλινικές, εκ των οποίων οι περισσότερες λειτουργούν οριακά, από θέμα Νοσηλευτικού Προσωπικού.

Τα παραπάνω έχουν καταγγείλει τόσο ο Σύλλογος των Εργαζομένων, όσο και Ιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς.

Ήδη ο Σύλλογος Νεφροπαθών έχει εξαγγείλει κινητοποιήσεις για τη διάλυση της Νεφρολογικής Κλινικής.

Η κυρία Διοικήτρια γίνεται επικίνδυνη για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς και απαξιώνει την υπερπροσπάθεια του Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Διοικητικού Προσωπικού, όπου σε πολύ δύσκολες εποχές κρατάνε το Νοσοκομείο   « ζωντανό».

 

ΣΤΑΘΑΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ  

 ΠΡΩΗΝ    ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Follow us: