Στις 6.00 το απόγευμα της Τετάρτης  21 Νοεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου.

Πρώτο θέμα της συνεδρίασης το ζήτημα του δανείου και της υδροδότησης των οικιστών της Αλυκής, δεύτερο η έγκριση

Εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού γ’ τριμήνου οικ. έτους 2018 και τρίτο η εισήγηση για Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  για την επιπλέον επιχορήγηση της ΔΗΚΕΘ με το ποσό των 100,000 ευρώ για το έτος 2018.

Ακολουθούν, η 6η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018, η 10η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, η έγκριση

ενδοδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου Θηβαίων και «Σύμπραξη γραφείων μελετών ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. σχετικά με αγωγή τους κατά του  Δήμου, για τον 1ο & 2ο οφειλόμενο λογαριασμό από το έργο «Μελέτη κατασκευής βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Πλαταιών, η απόφαση για δικαστικό συμβιβασμό μεταξύ Δήμου Θηβαίων και «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΜΠΑΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ σχετικά με αγωγή του εναντίον του Δήμου, η γνωμοδότηση για τις προτεινόμενες μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων για το σχολικό έτος 2019-2020, η απόφαση για την ματαίωση ή μη της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, μετά από άγονο συνοπτικό διαγωνισμό, η απόφαση ένταξης της κατασκευής παιδικών χαρών σε Ελεώνα και Βάγια, η έγκριση

παράτασης προθεσμίας του  έργου «Aνάπλαση του Περιβάλλοντος χώρου της Κρήνης του Οιδίποδα στην Πλατεία Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Θηβαίων», η έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων εργασιών, η έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Δημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Θήβας», η ακύρωση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την οριστική παραλαβή των εργασιών της βελτίωσης αγροτικών οδών της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών, η έγκριση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε δημότη, οι εγκρίσεις σύνδεσης εισόδων –εξόδων σε, αγροτεμάχιο στην θέση «Μπάλτιζα» Λεύκτρων, σε αποθήκες (silo) στην θέση «Ζαχαρέζα» Καπαρελλίου, σε βιομηχανία κατασκευής, εμφιάλωσης και εμπορίας φιαλιδίων, ιδιοκτησίας ΕΛΓΚΑΖ Α.Ε. στην θέση «Χαραϊντίνι» Θήβας, σε αγροτεμάχιο στην θέση «ΤΖΑΝΑΝΑΝΗ” Βαγίων, η απόφαση για την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης απέναντι από ιδιωτικό χώρο στάθμευσης  μετά από σχετική αίτηση, η παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ  από σπίτι στην οδό Ιοκάστης 10 στην Θήβα, οι αποδοχή ποσών, 20.180,54 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά κάλυψη δαπανών ενοικίασης χώρων στέγασης των ΚΕΠ έως και Γ’ τρίμηνο 2018 και 185.220 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά 9η, 10η, 11η, και 12η τακτική επιχορήγηση 2018 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, η  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την διαγραφή χρέους ως προς τον αριθμό και την περιγραφή του χρηματικού καταλόγου, η επιστροφή ποσού 35,21ευρώ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος των τριπλότυπων που είχε εκδώσει η Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Θηβαίων διότι ο συγκεκριμένος χρηματικός κατάλογος ήταν προς διαγραφή και τέλος η διαγραφή ποσού 980 ευρώ, από τον χρηματικό κατάλογο  που αφορά ενοίκιο καταστήματος Νο 8 στην  Δημοτική αγορά λόγω αποχώρησης από το μίσθιο.

Follow us: