Στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με κλιμάκιο του ΟΟΣΑ

Ο Δήμαρχος Λαμιέων Ν. Σταυρογιάννης  εκπροσώπησε τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας στην συνάντηση εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με κλιμάκιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – ΟΟΣΑ, το οποίο έχει αναλάβει την εκπόνηση μελέτης για την «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 -Regional Policy for Greece post 2020», μελέτη που στοχεύει στην διαμόρφωση διαρθρωτικών, αναπτυξιακών και περιφερειακών πολιτικών για την επόμενη Προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Ο κ. Σταυρογιάννης ανέδειξε τις αναπτυξιακές δυνατότητες – πέραν των άλλων – της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων, στα πλαίσια μιας διαμορφούμενης πολιτικής για την κυκλική οικονομία, επισημαίνοντας επίσης,  τις αδυναμίες και τα προβλήματα σχεδιασμού, ωρίμανσης, ένταξης και εκτέλεσης νέων έργων, αφού το βαρύ διαχειριστικό καθεστώς των συγχρηματοδοτούμενων έργων επιβαρύνεται με το σύνθετο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών, την μη ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης στις προκλήσεις και ανάγκες της εποχής και στην ολοένα αυξανόμενη γραφειοκρατία και αναποτελεσματικότητα που δημιουργούν οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τους ΦοΔΣΑ.

Κύρια πρόκληση για το μέλλον είναι η μεταρρύθμιση του κράτους και η στελέχωσή του με το κατάλληλο προσωπικό που θα στοχεύει στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα που οδηγεί στην αειφόρο ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή και στην ευημερία.

Follow us: