Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τον καθαρισμό των ρεμάτων σε Ελεώνα και Τάχι, εργασίες που αφορούσαν την εκθάμνωση εδάφους, εκρίζωση δενδρυλλίων, απομάκρυνση παντός είδους φυτών από την κοίτη και τη βάση των πρανών των ρεμάτων καθώς και φερτών μπαζών.

«Πρόκειται για έργα πολύ σημαντικά , τόσο ως αντιπλημμυρικά όσο και ως έργα πυροπροστασίας. Με τις παρεμβάσεις που έγιναν, θεωρώ ότι πλέον δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα υπερχείλισης, σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, θα υπάρχει κανονική ροή των υδάτων και με αυτό τον τρόπο θα προστατεύονται οι παρακείμενες κατοικίες και οι αγροτικές καλλιέργειες των συμπολιτών μας» τόνισε ο κ. Νικολάου, αναφερόμενος και στην ολοκλήρωση του καθαρισμού του τρίτου ρέματος στο Νεοχωράκι.

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, οι δαπάνες των εργασιών συνολικά και για τα τρία ρέματα ανήλθαν σε 24.789 ευρώ με ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από πιστώσεις πολιτικής προστασίας .

 

Follow us: