Το Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους μελισσοκόμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών για την συμμετοχή τους στα προγράμματα «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2019, είναι η 21η Ιανουαρίου 2019.

Για τον «Εξοπλισμό για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων », ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών, αξίας μέχρι 30 ευρώ ανά κυψέλη, από την 1η Αυγούστου 2018 έως την 20η Μαΐου 2019 και το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών.

Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει, να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών, να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και  να υποβάλουν δήλωση των κυψελών διαχείμασης  έως την 21η Ιανουαρίου 2019 ή   να θεωρήσουν το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018.

Για την «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών, για την εκμετάλλευση ανθοφοριών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον καθώς και ενδιάμεσες μετακινήσεις κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στη συγκεκριμένη δράση έως και την 1η Ιουλίου 2018.

 Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει, να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών, να έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €.
Μελισσοκόμοι που υπέβαλλαν δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχτηκαν στο καθεστώς νέων αγροτών για πρώτη φορά το προηγούμενο έτος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης των 5.000 €.

Θα πρέπει επίσης, να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες, να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Να υποβάλουν δήλωση των κυψελών διαχείμασης (από 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως την 21η Ιανουαρίου 2019) ή να θεωρήσουν το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ οι οποίοι προσκομίζουν φωτοτυπία του βιβλιαρίου του ΟΓΑ σε ισχύ όπου φαίνεται η ιδιότητα του συνταξιούχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το Μελισσοκομικό Βιβλιάριο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά την περίοδο των μετακινήσεων!

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας, Χαλκίδα, Τηλέφωνα: 22210-20507, 6937041616, 6936638493 .

Follow us: