Ποιούς αφορά και ποιές οι προϋποθέσεις

Επίδομα ανεργίας έως 360 ευρώ το μήνα θα μπορούν να πάρουν από τον ΟΑΕΔ οι άνεργοι, με διακοπή επαγγέλματος, αυτοαπασχολούμενοι με ασφάλιση στα ταμεία του πρώην ΕΤΑΑ, δηλαδή στο ΤΣΜΕΔΕ, στο ΤΣΑΥ και στο Ταμείο Νομικών.

Βασικό κριτήριο είναι ο χρόνος ασφάλισης ο οποίος και καθορίζει την διάρκεια χορήγησης του επιδόματος, και το ετήσιο εισόδημά τους που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του κατώτατου μισθού των 586,08 ευρώ, δηλαδή να μην ξεπερνά τα 4.219 ευρώ.

Εκτός του ατομικού εισοδήματος τελευταίου έτους, ελέγχεται και το συνολικό ατομικό εισόδημα των δυο προηγούμενων ετών από οποιαδήποτε πηγή, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, ενώ ελέγχεται και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της τελευταίας διετίας με όριο τις 30.000 ευρώ.

Το επίδομα θα λειτουργεί συμψηφιστικά αν εντοπιστούν εισοδήματα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και σε αυτή την περίπτωση και ανάλογα με το μηνιαίο εισόδημα που θα εμφανίζει ο δικαιούχος, θα περικόπτεται αναλογικά και το ποσό επιδόματος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον ΟΑΕΔ ηλεκτρονικά εντός 3 μηνών αφού πρώτα οι δικαιούχοι βγάλουν τις βεβαιώσεις που χρειάζονται από τον ΕΦΚΑ περί του χρόνου ασφάλισής τους και της ημερομηνίας που διέκοψαν την ασφάλιση.

Με την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος, καταθέτει  και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν λαμβάνει σύνταξη ή δεν έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α’ και β’ βαθμού συγγένειας.
Για χρόνο ασφάλισης 7 έως και 8 έτη το βοήθημα καταβάλλεται για 5 μήνες, για χρόνο ασφάλισης 9 έως και 10 έτη, το βοήθημα καταβάλλεται για 6 μήνες, για χρόνο ασφάλισης 11 έως και 12 έτη, το βοήθημα καταβάλλεται για 7 μήνες, για χρόνο ασφάλισης 13 έως και 14 έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 8 μήνες και για χρόνο ασφάλισης που υπερβαίνει τα 14 έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 9 μήνες.

Ο έλεγχος για απόκτηση εισοδήματος από επαγγελματική δραστηριότητα κατά την διάρκεια λήψης του βοηθήματος, πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ κατά την αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου και το ποσό καθαρού εισοδήματος θα αφαιρείται από το επόμενο καταβλητέο βοήθημα ανεργίας.

Follow us: