Με 26 θέματα ημερήσιας διάταξης 24 Σεπτεμβρίου

Στις 7.30 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Σεπτεμβρίου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η προσαρμογή του ΦOΔΣΑ – A.E. με την επωνυμία “Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.”, και με τον διακριτικό τίτλο “Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.”, σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦO.Δ.Σ.Α.) και ο ορισμός δυο εκπροσώπων στο Δ. Σ. της Α.Ε. είναι τα δυο πρώτα θέματα της συνεδρίασης.

Τα δυο επόμενα θέματα αφορούν, απόφαση για πιθανή εξαίρεση αιγιαλού για ειδικούς λόγους από διαδικασίες που αφορούν την απλή χρήση τους και την συμμετοχή του Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Α.Ε. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ–Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α.».

Ακολουθούν, αποδοχές χρηματοδοτήσεων , 33.010 ευρώ από ΥΠΕΣ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές, άλλου ποσού του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ και 48.830 ευρώ από ΥΠΕΣ για έργα και επενδυτικές δραστηριότητές.

Τα υπόλοιπα αφορούν διαγραφή χρεών από Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου, η τροποποίηση 1η πίνακα στοχοθεσίας ΟΠΔ οικ. Έτους 2018, η 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018, η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2018 και αντίστοιχη αναμόρφωση 11η του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018, η εξέταση αιτήσεως της Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ για παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την “Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής έτους 2017”, η έγκριση ορίων οικισμών για την κατάρτιση δασικών χαρτών, η ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου επί γνωμοδότησης του κ. Γαλενιανού και λήψη αποφάσεων για το έργο της ύδρευσης Αντίκυρας, η υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα», για έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια, η εισήγηση για έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο των επισκευαστικών εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης Διστόμου, η έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, η ενημέρωση για ένταξη της προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του δήμου στον ΦΙΛΟΔΗΜΟ, η παραχώρηση χρήσης πλατείας Αγίου Χαραλάμπους στην Εφορεία Αρχαιοτήτων, η απόφαση για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τοποθέτηση κερκίδων στο Δημοτικό Γήπεδο Διστόμου με δημοπρασία, η εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου στην περιοχή ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ Διστόμου, η ενημέρωση του Σώματος για αγορά οικοπέδου και για τον χαρακτηρισμό τμήματος του οικισμού Διστόμου ως ιστορικού τόπου μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, η προμήθεια βιβλίων για τουριστική προβολή του Δήμου και τέλος, η ενημέρωση και λήψη απόφασης για τις ΑΠΕ.

Follow us: