Με τον αριθμό των οφειλετών του Δημοσίου, οι οποίοι είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων να υπερβαίνει τα 1.700.000 άτομα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πατάει γκάζι στις αυτόματες κατασχέσεις.

Ο διαγωνισμός έχει ήδη προκηρυχθεί για την προμήθεια του κατάλληλου λογισμικού, με συγκεκριμένες προδιαγραφές και με απόφαση που υπογράφει ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής συγκροτείται 12μελής Συντονιστική Επιτροπή για την διοίκηση, την διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προγράμματος.

Με το ηλεκτρονικό σύστημα των αυτόματων κατασχέσεων, θα παρακολουθείται η οφειλή από την στιγμή που δημιουργείται μέχρι και την αποπληρωμή της και αυτόματα θα παρακολουθούνται και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του οφειλέτη.

Αν ο οφειλέτης δεν πληρώσει έγκαιρα, θα του κατάσχεται άμεσα η οφειλή, από τους λογαριασμούς που ήδη θα παρακολουθούνται από το νέο σύστημα.

Follow us: