Το μισό εισόδημα πληρώνεται για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Οι υποσχέσεις δίνουν και παίρνουν από την ΔΕΘ, χωρίς ωστόσο κανείς τους να δίνει απάντηση στο ερώτημα, γιατί να έρθει κάποιος να επενδύσει στην χώρα μας, με 50% φορολογία.

Τα εντυπωσιακά ποσοστά μείωσης των επιβαρύνσεων που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας ως αποτέλεσμα της επερχόμενης μείωσης του συντελεστή υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, δεν αλλάζουν την σκληρή πραγματικότητα, καθώς οι αυτοαπασχολούμενοι θα εξακολουθήσουν να δίνουν το μισό τους εισόδημα για να πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Η ελάφρυνση είναι πράγματι σημαντική, όμως ο λογαριασμός είναι επίσης σημαντικά βαρύς, αφού το άθροισμα φόρων και εισφορών, εξακολουθεί να αντιστοιχεί σε πάνω από 45% του καθαρού εισοδήματος και μάλιστα, οι επιβαρύνσεις είναι σημαντικές και για τα χαμηλά και για τα υψηλά εισοδήματα.

Δείτε παράδειγμα ελεύθερου επαγγελματία με κέρδη 20.000 ευρώ, με το νέο καθεστώς που θα ισχύσει από 1/1/2019

Καθαρά κέρδη 20000
Ασφαλιστικές εισφορές 2017 5390
Ασφαλιστικές εισφορές 2018 5816
Ασφαλιστικές εισφορές 2019 5236
Φορολογητέο εισόδημα 14764
Φόρος εισοδήματος 3248,184
Τέλος επιτηδεύματος 650
Εισφορά αλληλεγγύης 60,8
Σύνολο επιβαρύνσεων 9195
Συντελεστής κρατήσεων 46%

Δείτε δεύτερο παράδειγμα επαγγελματία με κέρδη 50.000 ευρώ, όπου ο συντελεστής κρατήσεων ανέρχεται στο 48%

Καθαρά κέρδη 50000
Ασφαλιστικές εισφορές 2017 13475
Ασφαλιστικές εισφορές 2018 14541
Ασφαλιστικές εισφορές 2019 13089
Φορολογητέο εισόδημα 36911
Φόρος εισοδήματος 9311,52
Τέλος επιτηδεύματος 650
Εισφορά αλληλεγγύης 738,22
Σύνολο επιβαρύνσεων 23789
Συντελεστής κρατήσεων 48%
Follow us: