Μέχρι 24 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Tους υποψήφιους, οι οποίοι συμμετείχαν μεν στην πρόσκληση για τους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2018-2019, έχοντας  πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, πλην όμως δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, καλεί εκ νέου η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. να προχωρήσουν στην διαδικασία για να λάβουν  voucher.

Ο κάθε υποψήφιος εκτυπώνει Αίτηση για βεβαίωση θέσης, που βρίσκεται στην εφαρμογή Οριστικών Αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., την οποία θα δώσει στον φορέα που επιθυμεί να εγγράψει το παιδί του.

Στην συνέχεια ο φορέας, που θα αποδεχθεί την διάθεση μιας θέσης στην κατηγορία που ανήκει ηλικιακά το συγκεκριμένο παιδί, θα παραλάβει την Αίτηση για βεβαίωση θέσης και θα την καταχωρήσει στην ειδική οθόνη της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α.«Κατάσταση ωφελούμενων παιδιών ανά φορέα/δομή».

Τα πρόσθετα vouchers θα έχουν ισχύ και θα ενεργοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2018 με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ ωφελούμενου και φορέα.

Να σημειωωθεί ότι οι υποψήφιοι γονείς των παιδιών που αλλάζουν μέσα στην χρονιά  κατηγορία, δηλαδή από βρέφος Νήπιο,μπορούν να αιτηθούν για βεβαίωση θέσης στην μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία κι εφόσον βρουν θέση σε φορέα, τα vouchers θα ενεργοποιηθούν με την συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλικίας.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου.

Follow us: